top of page
80328762_10220441807417302_6660443061375

- Doktor komunikoloških i filozofskih nauka 

- Komunikolog-terapeut

- Književnik, novinar, profesor univerziteta

- Od 1995. godine živi i radi u Budimpešti

- Objavio 15 knjiga različitiog žanra i više

desetina naučnih radova, u Srbiji, Mađarskoj 

i inostranstvu

- Član Udruženja književnika Srbije, Društva

književnika Vojvodine, Udruženja novinara

Srbije

Kontakt: dragjakov@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/dragan.jakovljevic.96

bottom of page